Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử

A Female Student (2021)

Diễn Viên
Nội Dung Phim Chuyện phim Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử bắt đầu từ nữ đệ tử đầu tiên của Quốc Tử Giám tên Tang Kỳ (Triệu Lộ Tư). Nàng là con gái độc nhất của Đại Tư Mã Tang Công vì thua một cuộc cá cược nên đành phải chịu thử thách là phải khiến Đệ Nhất Công Tử của Đại Yến là Yến Vân (Từ Khai Sính) nhận lấy túi hương của mình. Túi hương với các nữ nhi thời xưa là vật “bất khả ly thân”, không những thế Tang Kỳ còn phải khiến vị thiếu niên này gặp nàng ở lễ hội Hoa Đăng Nguyên Tiêu nếu không trong lễ hội phải thay đào hát đàn ca. Mọi chuyện vỡ lở ra đến mức Tang Công, cha của nữ chính bảy lần không biết xấu hổ mà khóc lóc van xin Hoàng Đế cho con gái duy nhất của mình vào học ở Quốc Tử Giám. Hoàng Đế sau đó chỉ đành gạt bỏ quy tắc mà chấp thuận cho Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử, từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra.